• Lithuanian
  • English
  • Latvian

Par RepDesk

RepDesk ir aplikācija, kas atvieglo farmaceitisko pārstāvju un medicīnas speciālistu tikšanos organizēšanu.

RepDesk ir bezmaksas serviss, kas jums palīdzēs:

  • Efektīvi izmantot medicīnas speciālistu darba laiku;
  • Uzlabot medicīnas pakalpojumu kvalitāti;
  • Uzlabot farmaceitisko pārstāvju un medicīnas speciālistu tikšanos kvalitāti.

Mēs nodrošinām:

  • Sistēmas stabilitāti;
  • Datu konfidencialitāti;
  • Līdzvērtīgus noteikumus visiem lietotājiem.

Sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu organizācijas ieguvumus, izmantojot mūsu pakalpojumus.

Medicīnas centri - RepDesk partneri.